Informace o zpracování osobních údajů

Pokud není udáváno jinak, není udání osobních údajů předepsáno zákonem nebo smlouvou, a není vyžadována ani pro uzavření smlouvy. Nemáte povinnost data poskytnout. Neposkytnutí dat nemá žádné následky. To platí pouze, pokud není stanoveno jinak. "Osobní údaje" jsou všechny informace, které se vztahují na indetifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Soubory protokolu serveru

Můžete navštívit naše webové stránky, bez potřeby odesílat osobní údaje.
Při každém přístupu na naše webové stránky jsou na nás nebo našeho webového hostitele / poskytovatele IT služeb předávány data uživatele a ukládány v protokolových datech (tzv. Logfiles serveru). K těmto uloženým údajům patří např. název navštívené stránky, datum a čas, IP adresa, přenesené množství dat a poskytovatel internetu. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odstavce 1 f) obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) z našeho oprávněného zájmu na zajištění plynulého provozu našich webových stránek a vylepšení naší nabídky.

Kontakt

Zodpovědná osoba
Kdykoliv nás kontaktujte. Kontaktní údaje na osoby zodpovědné za zpracování dat naleznete pod Impressum.

Proaktivní kontaktování zákazníkem přes e-mail
Pokud nás proaktivně kontaktujete přes e-mail, uchováváme pouze vámi zpřístupněné osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy). Zpracování dat slouží k zpracování a zodpovězení vašeho dotazu.
Pokud nás kontaktujete k provedení přednákupních opatření (např. rada při zájmu o koupi, vytvoření nabídky) nebo mezi vámi a námi již byla uzavřena smlouva, probíhá toto zpracování dat na základě čl. 6 odstavce 1 b) GDPR.
Pokud nás kontaktujete z jiných důvodů, probíhá zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odstavce 1 f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho dotazu. V tomto případě máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší zvláštní situace, kdykoliv s odvoláním na čl. 6 odstavce 1 f) GDPR své osobní údaje odepřít.
Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vašeho dotazu. Vaše údaje jsou následně s přihlédnutím k zákonným retenčním obdobím smazány, pokud jste nesouhlasili s následným zpracováním a používáním.

Shromážďování a využívání dat při použití kontaktního formuláře
Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, který nám dáte k dispozici. Zpracování dat slouží k vašemu zkontaktování. Odesláním své zprávy souhlasíte se zpracováním odeslaných údajů. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odstavce 1 a) GDPR s vaším souhlasem.
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž by byla ovlivněna zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do okamžiku odvolání. Vaši e-mailovou adresu využíváme pro zpracování vašeho dotazu. Pokud jste nesouhlasili se zpracováním a užíváním osobních údajů, jsou následně smazány.

Reklama

Použití e-mailové adresy k zasílání novinek
Vaši e-mailovou adresu používáme nezávisle na zpracování smlouvy výhradně pro vlastní reklamní účely zasílání novinek, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odstavce 1 a) GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž by byla ovlivněna zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do okamžiku odvolání. Zasílání novinek můžete kdykoliv zrušit použitím odpovídajících odkazů na našich stránkách nebo skrze oznámení e-mailem. Vaši e-mailovou adresu následně rovněž smažeme.

Vaše osobní údaje jsou předávány na třetí osoby pro účely e-mailového marketingu v rámci zpracování objednávky. Osobní údaje nejsou předávány žádným třetím stranám.

Cookies

Naše webové stránky využívají cookies. Cookies jsou malé textové údaje, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči, příp. internetovém prohlížeči počítačového systému uživatele. Pokud uživatel navštíví webovou stránku, pak mohou být cookies uloženy na provozní systém uživatele. Tyto cookies obsahují charakteristický sled znaků, které umožňují jednoznačné identifikování prohlížeče při opětovném navštívení webové stránky.

Cookies se ukládají na vašem počítači. Proto máte plnou kontrolu nad spravováním cookies. Pomocí výběru odpovídajících technických nastavení vašeho internetového prohlížeče můžete být upozorněni před uložením cookies a jednotlivě o něm rozhodnout, stejně jako můžete zamezit přenosu a uložení cookies. Již uložené cookies mohou být kdykoliv smazány. Upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě není možné využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu.

Na odkazech níže se můžete informovat, jak můžete spravovat (a mj. deaktivovat) cookies v nejčastěji používaných prohlížečích:
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/odstran%C4%9Bn%C3%AD-a-spr%C3%A1va-soubor%C5%AF-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-tretich-stran-ochrana-proti-sledovani-ve-f
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Technicky potřebné cookies
Pokud nejsou v prohlášení o ochraně osobních údajů žádné další informace, používáme pouze technicky potřebné cookies za účelem udělat naší nabídku uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies naším systémům umožňují rozpoznat váš prohížeč po přepnutí stránek a nadále vám nabízet naše služby. Některé funkce na našich internetových stránkách nemohou bez cookies být nabízeny. K tomu je třeba, aby byl prohlížeč po přepnutí stránek opět rozpoznán. 

Zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odstavce 1 f) GDPR z naše oprávněného zájmu na poskytnutí optimální funkcionality webových stránek, stejně jako na uživatelsky přívětivém a efektivním vzhledu naší nabídky.
Máte právo, z důvodů, které vychází z vaší zvláštní situace, kdykoliv odepřít toto zpracování vás se týkajících osobních údajů.

Analýza      

Používání Matomo
Na našich stránkách k analýze používáme Matomo od InnoCraft Ltd. (150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand; "Matomo").
Zpracování dat slouží k analýze těchto internetových stránek a jejich návštěvníků. K tomu mohou být používány cookies, které umožňují znovurozpoznání internetových prohlížečů. Přitom mohou mj. být shromažďovány tyto informace: IP adresa, informace o používaném prohlížeči a používaném přístroji, vámi nakliknutá a stažená data, kliknutí na propojení s webovými stránkami třetích stran, referrer-URL (webová stránka, přes kterou jste se ocitli na naší stránce), URL naší webové stránky, počet návštěvníků, čas vašeho prvního navštívení našich stránek, datum a čas vašeho navštívení, časová zóna, údaje o poloze. Z těchto dat mohou být pod pseudonymy vytvořeny uživatelské profily. Pomocí Matomo technologií shromážděná data nejsou bez souhlasu dotyčného používána k tomu, aby uživatel byl osobně identifikován a jeho osobní údaje byly přiřazeny k pseudonymu uživatelu.
Zpracovávání údajů, zejména umisťování cookies, je prováděno s vaším souhlasem na základě čl. 6 odstavce 1 a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž by byla ovlivněna zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do okamžiku odvolání.

Plug-iny a ostatní

Používání GoogleMaps
Na našich webových stránkách používáme funkci pro vložení karet z GoogleMaps od Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Pokud máte své trvalé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je za vaše údaje zodpovědná firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko).
Tato funkce umožňuje vizuální znázornění geografických informací a interaktivních map. Přitom jsou od Googlu při otevírání webových stránek, které používají GoogleMaps, rovněž shromažďovana, zpracovávána a užívána data.
Vaše data mohou být přenášena i do USA.
Zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odstavce 1 f) GDPR z naše oprávněného zájmu na uživatelsky přívětivém a efektivním vzhledu našich stránek. Máte právo, z důvodů, které vychází z vaší zvláštní situace, kdykoliv odepřít toto zpracování vás se týkajících osobních údajů.
Bližší informace k odepření a používání dat skrze Google naleznete pod Ochranou soukromí a smluvními podmínkami Googlu pod https://www.google.com/privacypolicy.html. Tam naleznete v datovém centru možnost, změnit vaše nastavení tak, že můžete spravovat a chránit vaše zpracovaná data.

Používání Youtube
Na našich webových stránkách používáme funkci pro vložení YouTube videí od Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; "YouTube"). Youtube je s Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") propojená firma.
Funkce ukazuje Youtube videa v iFrame na webových stránkách. Přitom je možnost "Rozšíření módu ochrany dat" aktivována. Díky tomu YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících webových stránek. Až když si video shlédnete, jsou údaje přenášeny YouTube a ukládány. Vaše data mohou být přenášena do USA. 
Shromažďování dat probíhá na základě čl. 6 odstavce 1 f) GDPR a vyplývá z našeho oprávněného zájmu na uživatelsky přívětivém a efektivním vzhledu našich stránek. Máte právo, z důvodů, které vychází z vaší zvláštní situace, kdykoliv odepřít toto zpracování vás se týkajících osobních údajů. Další informace ohledně údajů, které shromažďují YouTube a Google a vaše práva a možnosti chránit své soukromí naleznete pod  https://www.youtube.com/t/privacy.

Používání Vimeo
Na našich webových stránkách používáme funkci pro plug-iny od Vimeo Inc. (555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; "Vimeo") k integraci videí z "Vimeo" portálu.
Pokud otevřete na našich webových stránkách stránky, které používají tento plug-in, vznikne připojení k Vimeo serveru a indikuje tento plug-in na stránce pomocí zprávy ve vašem prohlížeči. Informace jako vaše IP adresa, a které webové stránky jste prohlíželi jsou přenášeny na Vimeo server.
Pokud jste přihlášeni do Vimeo, Vimeo tyto informace přiřadí k vašemu uživatelskému účtu. Když používate funkce plug-inu (např. zapnutí videa stisknutím odpovídajícího tlačítka), tyto informace jsou rovněž přiřazeny k vašemu Vimeo účtu.
Vaše data mohou být přenášena do USA.
hromažďování dat probíhá na základě čl. 6 odstavce 1 f) GDPR a vyplývá z našeho oprávněného zájmu na analýze trhu a zlepšení našich služeb. Máte právo, z důvodů, které vychází z vaší zvláštní situace, kdykoliv odepřít toto zpracování vás se týkajících osobních údajů. Pokud nechcete, aby vám Vimeo přiřazovalo údaje přímo k vašemu Vimeo účtu, musíte se z Vimeo účtu odhlásit před tím, než navštívíte naše stránky.
Další informace ohledně účelu, rozsahu, používání a zpracovávání údajů ze strany Vimeo a vaše práva a možnosti na ochranu svého soukromí naleznete na stránkách Vimeo:
https://www.vimeo.com/privacy.

Práva dotčených osob a délka uložení informací

Délka uložení informací
Data jsou ukládána s přihlédnutím k zákonným lhůtám a po vypršení jejich platnosti mazána, pokud jste nesouhlasili s jejich zpracováním a použitím.

Práva dotčených osob
Pokud jsou právní podmínky splněny, máte následující práva podle čl. 15 až 20 GDPR: Právo na informace, opravu, smazaní, omezení shromažďování a přenosnost dat. Zároveň máte právo na odmítnutí zpracovávání dat podle čl. 6 odstavce 1 GDPR, a to zpracovávání za účely přímého marketingu, podle čl. 21 odstavce 1 GDPR.

Právo na stížnost u dozorčího orgánu
Podle čl. 77 GDPR máte právo stěžovat si u dozorčího orgánu, pokud jste toho názoru, že zpracovávání vašich osobních údajů neprobíhá legálně.

Právo vznést námitku
Pokud je zde zmíněné zpracovávání dat založené na našem legitimním zájmu v souladu s čl. 6 odstavcem 1 f) GDPR, máte právo z důvodů vyvstávajících z vaší specifické situace kdykoliv vznést námitku na zpracovávání vašich dat s budoucím účinkem.
Pokud je námitka úspěšná, nebudeme déle zpracovávat osobní údaje, pokud nebudeme schopni prokázat přesvědčivé oprávněné důvody ke zpracovávání dat, které převažují vaše zájmy nebo práva a svobody, nebo je zpracovávání určeno pro uplatnění, vykonání nebo obranu právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účely přímé reklamy, můžete vznést námitku kdykoliv tím, že nás kontaktujete. Pokud je námitka úspěšná, nebudeme již déle zpracovávat osobní údaje za účelem přímé reklamy.

Poslední aktualizace: 20.07.2020