Malý slovník plynů

 

Tyto plyny musíte znát

Věděli jste, že plynové alarmy jsou specialisté? Inu, v podstatě je celá věc zcela jednoduchá: Plyny se elementárně liší ve svém chemickém složení. To udivuje málo, vezmeme-li v potaz účel použití. Proto musí být plynový alarm, který má chránit vás a vaše vozidlo, individuálně koncipován pro každý jednotlivý druh toho či onoho plynu. Zde je krátká exkurze, se kterými plyny se může ve vozidle setkat.

Propan/butan

V téměř každém obytném voze nebo karavanu se vaří pomocí směsi propanu a butanu - také známé jako LPG. Závisle na roční době se mohou jednotlivé složky lišit, pro naši úvahu je to však nevýznamný aspekt. Právně předepsaná kontrola plynu garantuje vysokou bezpečnostní úroveň ve vozidle, nelze však vyloučit defekty v plynové instalaci. Aby naši zákazníci v případě úniku plynu byli okamžitě varováni před tímto vysoce výbušným plynem, nabízí Thitronik speciální plynové alarmy pro kapalné plyny, které navíc rozpoznají i KO plyny.

KO plyny

KO, nebo také narkotické plyny jsou používány zloději k omámení cestujících v obytných vozech. Tito kriminálníci nalévají zkapalněný plyn dovnitř vozu skrze těsnění dveří, otevřená okna nebo vrty v okně. Spící cestující tak jsou lechce, ale efektivně narkotizováni, aby v případě probuzení se nebyli schopni proti vetřelcům jakkoliv zakročit. Pravděpodobnost těchto přepadení je kontroverzně diskutována, experti kriminální policie ji však nevylučují. Abychom našim zákazníkům nabídli nejlepší možnou ochranu, detekují naše plynové alarmy KO plyny velice účinně. Tyto jsou, stejně jako propan a butan, těžší než vzduch, klesají k zemi a zaplňují tam prostor. To je jeden z důvodů, proč narkotické plyny a propan a butan jsou používány speciální kombinované senzory.

Oxid uhelnatý (CO)

Zákeřné: Oxid uhelnatý je plyn, který je bez zápachu i bez chuti. Vzniká při nedokonalém spalování, například při defektu nezávislého topení. Oxid uhelnatý při vdechnutí rychle způsobuje příznaky otravy a v extrémním případě může vést k smrti. CO je o něco málo lehčí než vzduch, zvedá se v obytném voze tedy ke střeše. To je jeden ze snadně ilustrovatelných důvodů, proč nelze na stejné místo ve voze instalovat plynové alarmy pro tekuté/narkotické plyny a pro oxid uhelnatý.

Optimální použití plynového alarmu

CO plynový alarm

Oxid uhelnatý je lehčí než vzduch, zvedá se ke střeše a shlukuje se u stropu.
Ergo: CO plynový alarm je nutno instalovat vysoko ve vozidle.

Plynový alarm pro propan/butan

Pokud propan/butan uniká z plynových rozvodů ve vozidle, shlukuje se u podlahy a pomalu stoupá směrem vzhůru.
Ergo: Plynové alarmy pro propan/butan je nutno instalovat co nejblíže k podlaze.

Plynový alarm pro narkotické plyny

I narkotické plyny jsou těžší než vzduch. Zaplňují prostor od podlahy. Pro rychlé varování lidí ve vozidle je nutné senzor instalovat co nejblíže k podlaze.
Ergo: Plynový alarm pro narkotické plyny je nutno instalovat co nejblíže k podlaze. Kombinované senzory pro propan/butan a narkotické plyny jsou technicky zvládnutelné.

Kombinované plynové alarmy

Měly by varovat před smrtelným oxidem uhelnatým, stejně jako před propanem/butanem a narkotickými plyny. Jak jsme popisovali výše, různé druhy plynů vyžadují různé senzory.
Ergo: Držte se dále od kombinovaných plynových alarmů, které sibují ochranu před propanem/butanem, narkotickými plyny i oxidem uhelnatým. Je to technicky nemožné.

Malý a neviditelný …

Pokud jsou správně namontovány, schovají se G.A.S.-pro a CO-senzor dokonale za nábytek nebo stěnu obytného vozu či karavanu. Tam jsou také spojeny - vy pak vidíte pouze dva malé otvory pro senzory. Zcela nenápadné.

 1. CO-senzor se montuje nahoře a detekuje oxid uhelnatý (nezávislé topení atp.).
 2. G.A.S.-pro senzor se montuje dole a detekuje propan, butan a narkotické plyny.
 • Všechny plynové alarmy jsou vyvinuty Thitronikem
 • Thitronik používá výhradně vysoce kvalitní elektronické součástky
 • Všechny součástky jsou dokonale sehrané

Produkty Thitronik

 • G.A.S.-pro III

  Nová generace plynových alarmů

  G.A.S.-pro III je modulární plynový alarm pro pevnou vestavbu do vašeho vozu. Pomocí integrované sirény a rádiové jednotky vás spolehlivě varuje před jedovatými a narkotickými plyny.

  K produktu
 • CO senzor pro G.A.S.-pro a G.A.S.-pro III

  Senzor na detekci oxidu uhelnatého pro váš G.A.S.-pro a G.A.S.-pro III

  Rozšiřte svou ochranu před plyny díky CO senzoru - spolehlivě rozpozná životu nebezpečný oxid uhelnatý, který je bez zápachu.

  K produktu
 • Přídavný senzor pro G.A.S.-pro

  Perfektní doplněk k vašemu G.A.S.-pro

  Rozšiřte ochranu vašeho detektoru plynu na celý vnitřní prostor, příp. skrze dveře oddělené místnosti. Pro maximální ochranu před únikem plynu.

  K produktu

Další průvodci